سی دی قلعه عقل ازامین دژاکام
دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 13:23 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

((بنام قدرت مطلق الله))

متن سی دی قلعه عقل از استاد امین دژاکام 

برای رسیدن به دانایی به ابزاری بنام جهان‌بینی نیاز داریم. جهان‌بینی چیزهایی که در صور پنهان و در درون ما قابل‌رؤیت نیستند را برای ما قابل‌رؤیت می‌کند و دقیقاً مانند یک میکروسکوپ عمل می‌نماید. جهان‌بینی به ما می‌آموزد که این خواسته نفس بر اساس وجود داشتن یا به وجود آمدن چه حسی به وجود آمده است. حس آلوده اطلاعات ناقص و نادرست را که همان خواسته نفس است در اختیار عقل می‌گذارد. عقل اشتباه حکم نمی‌کند، مگر اینکه اطلاعات داده‌شده نادرست و ناقص باشند

انسان برای رفع ناکامی و شکست‌های خود به دنبال پشتوانه‌ای محکم در زندگی بوده است و این جای خالی را بانام خدا، قدرت مطلق، نیروی مافوق یا هر چیز دیگری پر می‌کرده و پر می‌کند. این برخواسته از یک حس دورنی است؛ پس ما برای شناخت او یا همان قدرت مطلق نیاز به یک حس خاص داریم و این حس خاص باید در درون انسان وجود داشته باشد. این حس به انسان این امید را می‌دهد که همیشه کسی هست، چیزی باقدرت و نیرویی هست که قادر به انجام تمام کارهای ممکن و غیرممکن است. این حس درون انسان‌هایی که لبریز از کبر و منیت هستند خفه‌شده است. چون آن‌ها غیر از خود کسی را نمی‌بینند و حس نمی‌کنند.

انسان مغرور علت و دلیل تمام موفقیت‌های خود را، خود می‌داند و بس. ولی زمانی که از این شرایط خارج شد و به در بسته خورد، خود را نیازمند یک دست قوی می‌بیند که او را از اعماق تاریکی‌ها و ناتوانی بیرون بکشد. انسان به دلیل رفع نیاز خود حرکت می‌کند و در او نیرو و توانایی جدید به وجود می‌آید و زندگی‌اش به جریان می‌افتد. انسان باقدرت تفکر و تعقل خود می‌تواند از تجربیات حیات خود استفاده کرده و در ذهن خود مقایسه‌ای را انجام دهد و این کار نیاز به فکر و عقل پیشرفته ندارد. فقط باکمی توجه و فکر کردن می‌تواند به وجود نیروی مافوق پی ببرد. همه‌چیز با آموزش گرفتن صرف به دست نمی‌آید. حتی برای آموزش نیز باید آن خواسته در انسان وجود داشته باشد. كار یک مربی، استاد یا یک راهنمای مجرب و دانا این است که این خواسته را در شاگردش ببیند تا بتواند این خواسته وجودی وی را از اعماق به سطح بیاورد تا بتواند راه درست را به او نشان دهد.

راهنما مانند یک قطب‌نما جهت را می‌نمایاند. اگر این راهنما تحت تأثیر حس‌ها و انرژی‌های کاذب متصاعد شده اطراف خود قرار بگیرد، دیگر نمی‌تواند جهت درست را نشان دهد. چون دائماً تحت تأثیر انرژی‌های دیگران قرارگرفته و رفتار و کارهای او دچار نوسان می‌شود.

یک مربی یا راهنما مانند یک باغبان می‌تواند از یک بذر درختی استوار و پرمیوه به وجود بیاورد و هم می‌تواند با سهل‌انگاری وعدم درایت و با ناآگاهی درختان باغ را یکی‌یکی خشک کند. پس باید مراقب حس خود باشد تا آلوده نگردد و از این گوهر وجودی مراقبت و محافظت نماید.

یک راهنما را می‌توان از روی رفتار و کردار و سخنان ره‌جویانش سنجید و شناخت. البته این را هم اضافه کنم، برای رسیدن به هر خواسته‌ای باید آن خواسته را ما خودمان در خودمان به وجود بیاوریم و این چگونه ممکن است؟ با افزایش دانایی. دانایی صرفاً سواد یا بانک اطلاعاتی نیست. دانایی اطلاعاتی است که به درد ما بخورد و ما بتوانیم از آن در زندگی خود استفاده کنیم. ذرات نفس همیشه دارای یک خواسته هستند و دائم تلاش می‌کنند تا خواسته خود را به اجرا دربیاورند. ذرات نفس همیشه باهم در ارتباط هستند و اگر این ذرات دارای خواسته یا حس مشترک باشند، کنار هم جمع می‌شوند. حال اگر این خواسته‌ها نامعقول باشند برای به اجرا درنیامدن فرامین نفس، ما نیاز به دانایی داریم.

برای رسیدن به دانایی به ابزاری بنام جهان‌بینی نیاز داریم. جهان‌بینی چیزهایی که در صور پنهان و در درون ما قابل‌رؤیت نیستند را برای ما قابل‌رؤیت می‌کند و دقیقاً مانند یک میکروسکوپ عمل می‌نماید. جهان‌بینی به ما می‌آموزد که این خواسته نفس بر اساس وجود داشتن یا به وجود آمدن چه حسی به وجود آمده است. حس آلوده اطلاعات ناقص و نادرست را که همان خواسته نفس است در اختیار عقل می‌گذارد. عقل اشتباه حکم نمی‌کند، مگر اینکه اطلاعات داده‌شده نادرست و ناقص باشند.

خداوند انسان را به یک شهر تشبیه کرده است که حاکم آن عقل انسان است، جایگاه عقل، مرکز فرماندهی بدن است و این مرکز فرماندهی را ما به تعبیری قلعه عقل می‌نامیم. رابطه بین حاکم و اجزای تشکیل‌دهنده این توسط حس صورت می‌گیرد و عقل بر اساس داده‌ها درست و غلط بودنشان را از هم تشخیص می‌دهد. با اطلاعاتی که حس برای عقل می‌آورد.

باوجوداینکه نفس دارای خواسته است ولی تازمانی‌كه عقل تأیید نکند، نفس نمی‌تواند خواسته‌اش را به مورد اجرا بگذارد و عاملی که در اینجا کمک می‌کند، دانایی است.

دانایی 3 ضلع دارد، تفکر، تجربه و آموزش؛ تفکر با افکار متفاوت است، افکار  انشعابات نور در جهات مختلف است. ولی تفکر متمرکز بر یک نقطه است و  شعاع نوری که در یک‌جهت است؛ یعنی مانند لیزر عمل می‌کند. تمام انشعابات نور متمرکز بر یک نقطه‌اند. به تعبیری زمانی افکار در ذهن ما هستند که ما در آن واحد به چندین مسئله مختلف باهم فکر می‌کنیم. ولی تفکر کردن به یک مسئله خاص پرداختن و در نظر گرفتن تمام جوانب آن كار است تا به هدف برسد؛ یعنی از یک مبدأ شروع کرده به یک مقصد یا هدف مشخص با در نظر گرفتن مسیر شروع به حرکت می‌کنیم و همه مراحل انجام یک كار را در نظر می‌گیریم و بدقولی به حاشیه نمی‌رویم.

میزان دانایی ما از روی قدرت تشخیص ما در مورد مسائل سنجیده می‌شود. کاملاً بیشتر انسان‌ها ذهن خود را از اطلاعاتی پر می‌کنند که هیچ سودی برای آن‌ها ندارد.

مراتب دانایی 3 مرحله دارد، علم‌الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین. علم‌الیقین آن مرحله‌ای است که یکسری مسائل را ما می‌دانیم ولی باور نداریم، مثل ترسیدن از تاریکی؛ با این‌که می‌دانیم در یک اتاق تاریک و همان اتاق زمانی که روشن است تفاوتی وجود ندارد، اگر همان لحظه چراغ را روشن کنیم تمام ترس ما می‌ریزد. مرحله دوم عین‌الیقین است که انسان به‌واسطه تجربه مستقیم با مسئله‌ای به این دانایی رسیده، مثل کسانی که مرده‌ها را می‌شویند و یا قبرکن‌ها. آن‌ها به‌واسطه کارشان و تجربه مستقیم دریافته‌اند که مرده ترسی ندارد، حال یک انسان معمولی از دیدن و ماندن در کنار مرده می‌ترسد. مرحله بعدی حق‌الیقین است؛ این مرحله، مرحله‌ای‌ است که انسان خود تجربه کرده باشد. مثالی که استاد امین می‌زنند، تنها خود مرده یقین کامل دارد که هیچ ترسی وجود ندارد و او دیگر نمی‌تواند به کالبد فیزیکیش برگردد.

با تمام چیزهای گفته‌شده، این به این معنا نیست که ما باید همه‌چیز را خودمان تجربه کنیم. بلکه دانایی حکم می‌کند که ما از تجربیات دیگران استفاده کرده و همیشه در حال گرفتن آموزش درست باشیم. با کامل کردن 3 ضلع مثلث دانایی می‌توانیم به‌فرمان عقل نزدیک شده و از اشتباهات خود بکاهیم و این میسر نمی‌شود، مگر اینکه حس‌هایمان را از آلودگی پاک‌کنیم.

تهیه گزارش :مسافرمسعود

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic