به نام خدای بخشنده ومهربان 

روز پنج شنبه 27/3/95 جلسه دوازدهم از دورنهم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی با نگهبانی مسافر بهزاد ، استادی مسافر رضا پروانه ودبیری مسافر مجتبی با دستور جلسه 

 " وادی دهم وتاثیر آن روی من " 

 و

"جشن 5 سال رهایی مسافر رضا حیدری رامشه "

راس ساعت 18 آغاز به کار نمود.

انسان نیمی از ملکوت بالا است ونیمی از عالم پایین ، انسان می تواند از هر حیوانی حیوانتر باشد ومی تواند از فرشته ها هم بالاتر باشد .این در وجود تک تک ماهست واین انتخاب است که تعیین می کند من به طرف بدیها بروم یا به طرف خوبی ها بروم    

سخنان استاد :

صد در صد همه شما که اینجا نشسته اید وادی دهم را یک بار یا چندین بار خوانده اید .در ابتدای وادی گفته شده این وادی مانند شمشیری دولبه است .هم امید می دهد وهم هشدار وبیم می دهد .یعنی اگر در بهترین جایگاهها باشی وحواست نباشد سقوط می کنی واز طرفی دیگر هم امید می دهد که اگر در قعر جهنم باشی می توانی بیرون بیایی .جایگاه انسان همانند اسم انسان است شاید مهم نباشد که اسم من چیست ! چیزی که مهم است این است که صورت من به چه سمتی باشد ! آیا به سمت وسوی نور هستم یا به سمت تاریکی !اگردر بالاترین جایگاه باشم از لحاظ مادی ،معنوی وعلمی ، اما صورتم به طرف تاریکی ها باشد مطمئنا همه آنها را از دست می دهم .وبرعکس اگر در قعر جهنم وبدبختی باشم ، اما صورتم به طرف نور باشد مطمئن باش بیرون می آیم .

انسان نیمی از ملکوت بالا است ونیمی از عالم پایین ، انسان می تواند از هر حیوانی حیوانتر باشد ومی تواند از فرشته ها هم بالاتر باشد .این در وجود تک تک ماهست واین انتخاب است که تعیین می کند من به طرف بدیها بروم یا به طرف خوبی ها بروم .

چه چیز صفت من می شود ؟  چیزی که در تفکر من است .آن چیزی که سالهای سال در دنیای ذهنی خودم با آن بزرگ می شوم وتمام باورهای مرا می سازد .بعد درزبان وگفتارم می آید وبعد از مدتی در کردار من دیده می شود .انسان فطرتا اگر بداند عملی بد است انجام نمی دهد ما هر عملی که انجام می دهیم هزار ویک دلیل برای خوب بودن آن می آوریم . حتی کسی که چاقو رادر شکم دیگری فرو می کند در آن لحظه هزار دلیل برای خودش دارد که این کار درست است ، وقتی فرایند زمان به آن می خورد پشیمان می شود . همانطور که ما سالهای سال هزار تا دلیل برای مصرف کردن مواد داشتیم .

اما چیزی که مهم است این که وقتی سالهای سال با یک صفت بزرگ می شوم خودم آن را نمی بینم ، تزکیه خودش فی نفسه سخت نیست ،سختی کار ما این است که نمیدانیم چی داریم ؟ وقتی وارد یک اتاق تاریک می شویم به دنبال نور می گردیم تا به هر طریقی کمی نور داشته باشیم .اما وقتی نور با اندازه کافی باشد اصلا دنبال کلید نمی گردم .بیشترین مشکل ما این است که عیبها ومشکلات خود را نمی بینیم .اگر الان یک نفر به من بگوید تو فضول هستی به من خیلی بر می خورد واصلا قبول نمی کنم ، اما کافی است 4 نفر از این سالن بدوند بیرون ، نفر پنجم منم ،همه چیز رارها می کنم وبه بیرون می روم که ببینم چه خبر شده است ؟  یا در یک جایی تصادفی شده ، می ایستم وکارشناسی می کنم وهزار ویک دلیل هم می آورم ! ما صفتهای بد خود را نمی شناسیم .

اگر قرار باشد صفتهای من در کنگره عوض نشود که کاری نکرده ام . اگر رضا پروانه با اعتیاد به اضافه هزار صفت بد دیگر وارد کنگره شود وفقط اعتیاد درمان شود وصفتهای دیگر در جای خود باقی باشند ، پس بهتر است اعتیاد هم باشد .دروادی دهم می گوید تغییر ،تبدل ، ترخیص .اگر قرار است که تغییر نکنم، پس اعتیاد هم باشد . آقای مهندس با صراحت می گویند اگر قرار بود فقط مواد کنار برود اصلا وارد این بازی نمی شدم .می گو.یند من آمده ام استاد تربیت کنم . من آمده ام انسان تربیت کنم .استاد شدن وانسان شدن یعنی بدون عیب بودن ! عیب ها به حداقل رسیدن ! 

پاکی ورهایی به تنهایی هنری نیست ! اگر کمک راهنما شده ای وهنوز در پیچ وخمهای گذشته گیر هستی بدان که یک جای کارت اشکال دارد .خیلی که مواد نکشیم تازه می شویم مثل یک پرنده یا یک چهار پا ! آنها هم مواد نمی زنند .آن چیزی که من را متمایز می کند صفتهای من است .

انسان سالهای سال زندگی می کند ودر ذهن خود فکر می کند انسان وارسته ای است اما وقتی عمر تمام می شود ومی رود میبیند که هیچ ندارد ! من این همه خوبی کردم پس چی شد ؟ غافل از دو ، سه تا صفت بد خود بوده ایم ! همان دو سه صفت بد همه را از بین برده .

در وادی می گوید برای تغییر صفت سه مولفه داریم : صوت ، نور وحس . حتما باید حس عوض شود .اگر من بدی را بگیرم قطعا از من بدی تراوش می شود واگر خوبی بگیرم خوبی از من تراوش می شود واین صفت من می شود .این حس کجاست وچه طوری می شود آن را عوض کرد ؟ این بستگی به کیفیت انرژی ما دارد .در جزوه جهان بینی 2 آمده هر چه کیفیت انرژی ما بالاتر باشد ارتعاشات بهتری را دریافت می کنیم .پس اگر ارتعاشات خوب را نمی گیرم کیفیت انرژی ام پایین است .به جای آن ارتعاشات بد ومنفی را می گیرم .پس دقت کنم انرژی ام را از چه راهی به دست می آورم ؟ افرادی که هرجا میروند می نالند دارند بدیهای آن مکان را می گیرند وچون بدیها را می گیرند چیزی جز بدی ندارندوباید فکری برای خود بکنند .  

دستور جلسه دوم : 

آقای رضا وهمسفرشان از خدمت گزاران کنگره هستند .این دو عزیز واقعا حالشان خراب بود .آقا رضا الان اگر لبخند می زند یعنی اوج شادی ! کاملا افسرده بود وحال خرابی داشت . یک بار درسفر تهران موضوعی اتفاق افتاد وما خیلی خندیدیم .آقا رضا فقط به ما نگاه می کرد ودر آخر پرسید شما به چی می خندیدید ؟ برای او گفتم . باز هم گفت : خب ، این خنده نداشت ! اما الان ساعتها در ورزش با حال خوب حضور دارد واینها همه ازمعجزات کنگره است نه کار من ! من می خواهم بگویم رضا عین وادی دهم است . اگر اخلاقی که در سفر اول داشت الان داشت یک رهجو دور وبر او نبود .نمیگویم به تمام معنا وادی دهم را اجرا کرده ولی خیلی از آن را به اجرا در آورده .

خصلت خوبی که رضا داشت این بود که به کنگره وراهنما ایمان پیدا کرد .وعاملی که باعث ماندن او در کنگره ورهایی او ودرادامه کمک راهنما شدن او بود همین ایمانی بود که به کنگره داشت وکنگره را باور کرد .الان راهنمای فعال وخوبی است ومن به او افتخار می کنم .اگر همین الان به عنوان راهنما به رضا بگویم شب است از من قبول می کند .این کلید موفیت رضا بود .

همسفرش هم همینطور بود وکنگره را باور داشت ووقتی می گفتیم صبر کن ، همه جور به رضا کمک می کرد .رضا سفر کرد درمان شد ،کمک راهنما شد ،تشکیل لژیون داد وهمین امروز هم رهایی دارد .در ورزش فعال است هرجا که رد پایی از کنگره باشد رد پایی هم از رضا هست .به خودش وهمسفرش وراهنمای همسفرش خانم اسماعیلی وهمه شما تبریک می گویم .  

 پس از سخنان استاد و مشارکت مسافران وهمسفران پنجمین سال رهایی وآزادی آقای رضا را با شور فراوان جشن گرفتیم .

اعلام سفر مسافر رضا :

مدت تخریب : ده سال 

آنتی ایکس مصرفی : شیره وتریاک 

مدت سفر 14 ماه و20 روز

روش درمان : DST

داروی درمان : اپیوم 

نام راهنما : آقای رضا پروانه

ورزش : والیبال 

مدت رهایی از اعتیاد : 5سال و2 روز

 

آرزوی مسافر رضا :

آرزو میکنم هر کس در این جمع حضور دارد به مراد دلش برسد.

آرزوی همسفر نسیم :

از خداوند میخواهم هر کسی که به کنگره راه پیدا میکند قدر کنگره و صندلی را که اشغال کرده را بداند.

سخنان مسافر رضا :

خدا را شکر که در این جمع هستم و در این جایگاه قرار گرفتم . در سفر اول که بودم فقط یک آزاد مرد داشتیم و وقتی که به نوشتار مربوط به آزاد مردان میرسیدیم اگر آقای فنایی نبود آن قسمت خوانده نمیشد  و من همیشه میگفتم یعنی میشود یک روز من هم به رهایی برسم و وارد آزاد مردی شوم در باورم نمیگنجید باوری بود در ناباوری.

وقتی که وارد کنگره شدم حال بسیار بدی داشتم ولی وقتی متوجه حال بدی خودم شدم که رها شدم .

وقتی که بچه بودم دلم میخواست از همه بهتر باشم در زمانی که باید بازی میکردم به فکر دیگری بودم وقتی بزرگتر شدم و باید درس میخواندم به فکر کاسبی و پول در آوردن بودم و بعد به بیماری اعتیاد دچار شدم که همه تواناییهای مرا از من گرفت و این باعث حال خرابی من شده بود و من دیگر نمیتوانستم بخندم .

وارد کنگره که شدم متوجه شدم که اشتباه من این بود که هیچ گاه درزمان حال زندگی نکردم و همیشه به فکر آینده بودم و وقتی که همه چیز را از دست دادم به گذشته فکر میکردم . در کنگره آموختم که در زمان حال زندگی کنم و از زمان حال لذت ببرم .

راهنمای عزیزم خنده را روی لبم گذاشت و به من گفت که باید خدمت کنم تا حالم خوب شود ولی اوایل من فکر میکردم که میخواهند از من بیگاری بکشند .

در کنگره یاد گرفتم که دل کسی را نشکنم و کسی را از خودم نرنجانم و سعی کنم که منیت را از خودم دور کنم . از خداوند میخواهم که حال خوش و زندگی خوبی را که دارم همیشه مستدام باشد و هیچ گاه از کنگره دور نشوم زیرا فقط کنگره توانست به داد زندگی من برسد.

از آقای مهندس و خانواده محترمشان تشکر میکنم  از راهنمای عزیزم آقای پروانه تشکر میکنم و در هر جایگاهی که باشم شاگرد آقای پروانه هستم از راهنمای همسفرم خانم اسماعیلی تشکر میکنم  در کنگره روزهای تلخ و شیرین زیادی داشتیم یکی از روزهای تلخ روزی بود که خانم اسماعیلی قرار بود تودیع شوند که من و همسفرم خیلی ناراحت بودیم از همسفرم متشکرم که همیشه صبوری کرد و از ابولفضل پسر گلم متشکرم که انگیزه من برای زندگی است ودر پایان از همه شما عزیزان که در این جشن شرکت کردید متشکرم.

سخنان کمک راهنمای همسفر خانم اسماعیلی :

باز هم خدا را شکر که در جمع دوستان محبت هستم . دستور جلسه امروز که صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است گویای تولد امروز است .

ما برای حفظ یک زندگی خون دلها خورده ایم یک همسفر برای حفظ زندگیش خون دل خورده است از خیلی چیزها گذشته ،خیلی چیزها را رها کرده و خیلی چیزها را ندیده گرفته است

اگر خانم نسیم امروز اینجا نشسته به خاطر این است که خودش خواهان حرکت بوده است. همیشه میشود لحظه های خوبی داشت و میتوانیم در شرایط قرار بگیریم و به خواسته هایمان برسیم اگر آقای رامشه در این جایگاه هستند چون خواسته اند و حرکت کرده اند اگر صد در صد به آموزشها عمل نکرده اند حداقل به 50 درصد عمل کرده اند که امروز حال خوبی دارند . خدمت آقای پروانه تبریک عرض میکنم و به آقا رضا و خانم نسیم و ابولفضل هم تبریک میگویم.

سخنان همسفر نسیم :

روز اولی که وارد کنگره شدم ماه رمضان بود و من همیشه دلم میخواست که یکی از تولدهایمان را در این ماه جشن بگیریم .

خدا را شکر که لیاقت خدمت به بندگانش را به من و مسافرم داد و خدا را شکر که راه کنگره به زندگی من باز شد . من و مسافرم حالمان خیلی خراب بود به قول آقای مهندس کنگره جای آدمهای حال خراب است  ما هیچ لبخندی روی لبهایمان نبود .

من نمیدانستم که همسرم یک مصرف کننده است فقط میدیدم که همیشه حال خیلی بدی دارد و چند ماه قبل از آمدنم به کنگره متوجه شدم خدا را شکر میکنم که با یک مصرف کننده همراه شدم تا به کنگره راه پیدا کنم .کنگره نوری به زندگی تاریک ما بود و باعث شادی زندگی ما شد اگر کنگره نبود من نمیدانم که حالا کجا بودم و چه میکردم .

کنگره یک آیینه جلوی من گذاشت تا صفات خوب وبدم را ببینم و یاد بگیرم صفات خوبم را نگه دارم و صفات بدم را عوض کنم .

من از راهنمای محترم مسافرم آقای پروانه و راهنمای عزیز خودم خانم اسماعیلی تشکر میکنم از آقای مهندس ،خانم آنی ،خانم کماندار،خانم شانی و آقای امین تشکر میکنم از آقای حکیمی تشکر میکنم و همچنین از مسافر عزیزم وپسر م متشکرم که همه جا کنارم بود.

همچنین  در این جلسه تعدادی از مسافرانی که چهارشنبه گذشته گل رهایی از دستان پر مهر وعطوفت آقای مهندس دژاکام  دریافت کرده بودند ورودشان را به سفر دوم اعلام نمودند:

 آقای: محمدرضا _ نام راهنما : آقای رضا حیدری رامشه- آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه و 15روز _ داروی درمان : OT

 آقای: حمید _ نام راهنما :آقای امید معتمدی- آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 10ماه و 22روز _ داروی درمان : OT 
 آقای: مهدی _ نام راهنما : آقای امید معتمدی -آنتی ایکس : هروئین _ مدت سفر: 10ماه و 20روز _ داروی درمان : OT 
 آقای: مهدی _ نام راهنما :آقای امید معتمدی -آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه و 23روز _ داروی درمان : OT
 آقای: جواد _ نام راهنما :آقای امید معتمدی -آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه و 20روز _ داروی درمان : OT
 آقای: رسول _ نام راهنما :آقای امید معتمدی-آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه و 23روز _ داروی درمان : OT 

همچنین یک نفر از مسافران لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان قطعی اعتیاد به دخانیات به روش DST) که چهارشنبه گذشته از بند سیگار رها شده بود اعلام سفر نمود:


 آقای : مهران _ نام راهنما : آقای محمدداودی- آنتی ایکس : سیگار _ مدت سفر: 10ماه و 17روز _ داروی درمان : آدامس نیکولایف

از طرف  اعضای کنگره60   شعبه شیخ بهایی این رهایی های زیبا را به این عزیزان و خانواده ها ی محترمشان و راهنمایان  گرامی شان تبریک عرض می نماییم و توفیق روزافزونشان را درامر خدمت وآموزش آرزومندیم.  

..شکر..برای انجام این عمل عظیم  ... شکر...شکر 


نویسنده : همسفر فاطمه ق - همسفر اعظم
عکاس : مسافر مجتبی


مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
امیر حسین دوشنبه 31 خرداد 1395 13:30
جشن فوق العاده ای بود.تبریک خدمت اقای رامشه. و خسته نباشید خدمت آدمین عزیز. خدا قوت☺
مانا دوشنبه 31 خرداد 1395 00:51
تبریک و شادباش خدمت خانم نسیم ومسافر محترمشان .تا باد چنین بادا.
مسعود یاوری یکشنبه 30 خرداد 1395 21:27
تبریک خدمت آقای حیدری و همسفرانشان و کمک راهنمایان محترمشان
آرزوی توفیق برای شما
سحر یاوری یکشنبه 30 خرداد 1395 21:18
تبریک و شادباش خدمت آقای حیدری و خانم نسیم عزیزوابوالفضل جان
همینطور تبریک خدمت راهنمایان محترم آقای پروانه و خانم اسماعیلی عزیز
مسافر قلم فرسا یکشنبه 30 خرداد 1395 09:22
خداقوت خدمت همه عزیزان پاینده وپیروز باشید انشاءالله
مانا یکشنبه 30 خرداد 1395 00:23
سلام و عرض تبریک خدمت خانم نسیم ومسافر محترمشان پنجسال رهاییتان پر شگون باد .
رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخر زیر باران می مانند.
ابراهیم موحدی شنبه 29 خرداد 1395 17:04
پنجمین سالروز رهایی و آزادمردی داداش لژیونی عزیزم؛ آقای رضا رامشه را خدمت ایشان و راهنمای بزرگوارمان؛ جناب آقای رضا پروانه، همچنین همسفر محترمشان سرکار خانم نسیم و راهنمای بزرگوار ایشان؛ سرکار خانم اسماعیلی تبریک و تهنیت عرض می کنم.
خدا قوت خدمت تهیه کنندگان این گزارش زیبا
از خداوند منان توفیق روز افزون در امر آموزش و خدمت ، برایتان مسئلت می نمایم.
جمعه 28 خرداد 1395 18:30
جشن تولد زیبای بود...
مرحبا به خانوم فاطمه عزیز و خانم اعظم نازنین..
در بناه حق شاد و فرخنده باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic