به نام داننده رازها

روز پنج شنبه 94/03/13 دهمین جلسه از دورنهم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی مسافر بهزاد، استادی مسافر محمد فنایی ودبیری مسافرمجتبی        

 با دستور جلسه :الهام از رمضان

و تولد سومین سال رهایی مسافر امین گلی

راس ساعت 17آغاز به کار نمود.

کسانی که آمدند و درمان شدند ولی هیچ قدمی برای کنگره بر نداشتند من نمیگویم که به مواد برگشت میکنند به نظر من 5 درصد موضوع مربوط به مواد مخدر است 95 درصد مربوط به اندیشه و فکر است. آنها از نظر اندیشه و تفکر برگشت خوردند ولو اینکه مواد مصرف نکنند و همه اینها به این دلیل است که ما قدر جایگاهمان را نمیدانیم .....

سخنان استاد:

ابتدا خداوند را شاکرم که توفیق حاصل شد که در کنگره شعبه شیخ بهایی حضور داشته باشم و در خدمت شما عزیزان باشم .طبق روال دارای دو دستور جلسه هستیم ، دستور جلسه اول الهام از رمضان و دستور جلسه دوم جشن سومین سال رهایی مسافر امین گلی.

شاید در بین ما دوستانی هستند که تازه وارد کنگره شده اند و این سوال برای آنها مطرح باشد که لزوم این دستور جلسه چیست؟ و الهام از رمضان به چه معنایی است؟

جدا از اینکه در کتاب 60 درجه به آن اشاره شده و ماه رمضان برای ما مسلمانان مبارک و عزیز است برای اعضای کنگره یک اهمیت مضاعفی دارد زیرا اگر ما امروز اینجا هستیم و کنگره 60 وجود دارد بر اساس الهام گر فتن از این ماه است.

ابتدا واژه الهام را ترجمه میکنیم . الهام یعنی به دل افتادن و یا در دل افکندن . خیلی اوقات الهام و القا در کنارهم می آید ولی از لحاظ معنا با هم متفاوت هستند.القا  به صورت القا به نفس والقا به شبه وجود دارد یعنی کسی را به اشتباه انداختن در حالی که الهام به نوعی وحی در خواب یا بیداری است.

الهام به همه انسانها صورت میگیرد حتی انسانهای معمولی ولی در مراتب بالاتر الهام به انسانها تبدیل به علم میشود. بسیاری از علوم و اتفاقاتی که برای اولین بار بوده به صورت الهام اتفاق افتاده است.

ما دارای دو علم هستیم 1- علم انفعالی که ابتکار جدید در آن نیست و یک علمی است که ویرایش شده 2- علم فعلی که از باطن انسان سر میزند و جدید است که چنین علمی از طریق الهام به انسان میرسد . روش dstهم یک علم فعلی است که از طریق الهام به آقای مهندس رسیده است.

این روش در ماه مبارک رمضان به آقای مهندس الهام شد به همین دلیل این ماه علاوه بر برکات فراوانش برای ما اهمیت زیادی دارد .

 چند دسته در کنگره وجود دارند 1- عده ای که روزه میگیرند 2- عده ای که روزه نمیگیرند که آقای مهندس میفرمایند  این دسته حداقل چند ساعت به اذان سیگار نکشند و نخورند و نیاشامند تا لذت روزه داری راببرند. یک سفر اولی نباید روزه بگیرد به خاطر اینکه یک فرد مصرف کننده بیمار است و در حال مصرف دارو است و اگر روزه بگیرد سفرش خراب میشود.امیدوارم همه ما بهره کافی از این ماه ببریم.

اما در مورد دستور جلسه دوم : خیلی خوشحالم که امروز را جشن میگیریم . آقای گلی با تخریب قرص و تریاک وارد کنگره شد در ابتدا ایشان به خاطر درمان پسرانش وارد کنگره شد و به فکر درمان خود نبودند ولی وقتی که صورت مسأله اعتیاد برایشان روشن شد و متوجه شدند که خودشان هم مشکلاتی دارند به این فکر افتادند که بهتر است به فکر درمان خود باشند و حرکت خود را شروع کرد و این درک بسیار بالایی است خیلی از افراد وارد کنگره شدند ولی نماندند ولی آقای گلی در کنگره ماندند واین به نظر من به خاطر اعمال و پیشینه قبل است.

کسانی که آمدند و درمان شدند ولی هیچ قدمی برای کنگره بر نداشتند من نمیگویم که به مواد برگشت میکنند به نظر من 5 درصد موضوع مربوط به مواد مخدر است 95 درصد مربوط به اندیشه و فکر است. آنها از نظر اندیشه و تفکر برگشت خوردند ولو اینکه مواد مصرف نکنند و همه اینها به این دلیل است که ما قدر جایگاهمان را نمیدانیم .امیدوارم  با فهم ودرک بیشتر از کنگره قدر جایگاهی را که داریم بدانیم و تا حد امکان بتوانیم خدمتی کنیم وآقای امین یکی از خدمتگزاران کنگره هستند من از جانب خودم از ایشان تقدیر میکنم وبه او و همسفرانش تبریک عرض میکنم .پس از سخنان استاد و مشارکتهای دوستان سومین سال رهایی مسافر امین گلی را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

اعلام سفر مسافرامین:

آنتی ایکس مصرفی:قرص و تریاک                     * آنتی ایکس مصرفی:سیگار

مدت تخریب:26 سال                                      * مدت تخریب:36 سال

روش درمان:دی اس تی همراه با داروی اوتی        * مدت سفر:10 ماه و 7 روز

مدت سفر:10ماه و 14 روز                              * نام راهنما:آقای مجید اعتباریان

نام راهنما:آقای محمد فنایی                               *  مدت رهایی:یک سال و 2 ماه و 12 روز

مدت رهایی:3 سال و12 روز                             * رشته ورزشی:شنا

آرزوی مسافر امین:آرزو می کنم که با استمرار آمدن به کنگره و برقراری ارتباط با کنگره ما دچار غفلت نشویم.

آرزوی مسافریاسر:آرزوی قلبی من است که همیشه درب شعب اصفهان بر روی تازه واردین باز باشد.

آرزوی مسافر یاسین:آرزو می کنم که تمام دوستان سفر اولی طوری عمل کنند که زود رها شوند تا کسانی که پشت در هستند بتوانند بیایند و به خواسته شان که همان رهایی است برسند.

سخنان مسافر امین:

من از تک تک شما عزیزان چه کسانی که از همین شعبه و یا شعبات دیگر تشریف آوردند سپاسگزاری می کنم. امیدوارم من امروز بتوانم چند کلمه ای که مفید باشد بگویم که هدف عمده جشن تولدها هم همین است.من امروز می خواهم چند بیتی از غزل حافظ که تغییری در آن داده ام و روز رهاییمان هم در تهران خوانده ام برایتان بخوانم و شرح مختصری در مورد آن بدهم.

غزل حافظ:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد      هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد            که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلی ما گوشه خرابات است              خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

آقای امین گلی غزل حافظ را اینچنین تغییر می دهد:

بیا که صرف مواد خانمان چه غارت کرد   هلال تن به ضعف نفس نیز اشارت کرد

یعنی من مصیبت از بین رفتن خانمان ها و خانواده ها را، توسط مصرف مواد مخدر مد نظر قرار دادم، هلال تن اشاره به ضعیفی جسم دارد ما دو مشکل داریم یکی مشکل جسمانی (هلال تن) و یکی هم مشکل جهان بینی(ضعف نفس و روان).

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد           که خاک کنگره عشق را زیارت کرد

من کنگره را با اعتقاد ربانی و خدایی نگاه می کنم و به این اعتقاد کامل دارم که کسی ثواب روزه و حج را می برد که خدمت به دیگران کند.

مقام اصلی ما گوشه خرابات است              خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

من اشاره کردم به آقای مهندس که واقعا خدایش خیر دهاد آن که این تشکیلات را بوجودآورد.

رهایی حتی یک نفر هم کار بسیار بزرگی است .ما با تکرار رهایی ها در کنگره، این موضوع برایمان بی اهمیت نمی شود چون خصلت انسان فراموشی است و بدل آن یادآوری. و ما باید مرتب با این یادآوریها که به هم می کنیم دچار غفلت نشویم.

من از آقای مهندس دژاکام بسیار سپاسگزارم همچنین از راهنمای محترم و دوست داشتنی ام تشکر می کنم علاوه بر اینکه من از ایشان درسها گرفتم رفتار ایشان در کنگره برای من یک الگو بود و بیشتر عمل ایشان برای من یک درس بود.

سعدیا گر سخندانی و مصالح گویی        به عمل کار برآید به سخندانی نیست

الگوها برای ما خیلی مهم است و من همیشه روی روزهای پنجشنبه خیلی تاکید دارم و می گویم مطالبی را که ما روزهای یکشنبه و سه شنبه می خوریم و سر معده مان ایستاده و هضم نشده روزهای پنج شنبه هضم می کنیم.به شرطی که وقتی که کسی می آید و روز پنجشنبه رهاییش را اعلام می کند سرسری نگیریم و بگوییم دارد کار بزرگی در کل هستی اتفاق می افتد.چرا؟چون اگر یک نفر احیا شد انگار تمام انسانها احیا شده است .

چون در آستانه ماه رمضان هستیم به یک نکته ای اشاره می کنم ،من اخیرا وقتی در ماه رمضان روزه می گیرم و به من فشار می آید وقتی فکر می کنم این درد بر من عارض می شود اما دهانی دیگر در من باز می شود سختی روزه برایم آسان می شود.یعنی اگر ما به امید یک مزد معنوی نباشیم واقعا سخت می شود اما اگر بدانیم که برای چه روزه می گیریم این کار آسان می شود.

من به خاطر دو چیز خودم از خودم خیلی راضی هستم یکی به خاطر اینکه دیگر سیگار نمی کشم ،آدم تا وقتی که سیگار می کشد متوجه بوی گند آن نمی شود آگاهانه این کلمه را می گویم برای اینکه بعضی ها دردشان بگیرد.چون روزی یکی از مسافران حرفی به من زد که من دردم آمد گفت:برای شما خیلی کسر شان است که سیگار می کشید و در حقیقت به من خدمتی بزرگ کرد و باعث شد من سفر نیکوتین انجام دهم. گاهی ما تا دردمان نیاید از خواب غفلت بیدار نمی شویم.و دیگر به خاطر اینکه هفته ای سه روز استخر می روم و ورزش می کنم از خودم راضی هستم.

سعدیا به روزگاران مهری نشسته بر دل     بیرون نمی شود کرد الا به روزگاران

من از همسفران بسیار خوبم ،فرزندانم تشکر می کنم  واقعا باعث فخر من هستند و از خدمتگزاران کنگره هستند.از آقای اعتباریان راهنمای سفر نیکوتین تشکر می کنم و از ایجنت  محترم و مرزبانان محترم و بخش اوتی و نشریات شعبه تشکر می کنم.از خانواده خودم تشکر می کنم و از توجه شما سپاسگزارم.

سخنان مسافر یاسر همسفر امین:

خدا را شکر می کنم که بار دیگر در کنار دوستان هستم .سال 89 برای اولین بار که وارد کنگره شدم ماه مبارک رمضان بود به همین خاطر این ماه همیشه برای من خاطره ای خوش دارد.آن مزیت و تغییر سرنوشتی که برای من بوده این است که یک خانواده از هم پاشیده تبدیل به یک خانواده متحد شد و آنچه که ما را با هم متحد کرد، درد مشترک و حس مشترکی  بود که بین ما بود .

این درد(اعتیاد) باعث شده بود که از همدیگر پاشیده شویم اما همان درد باعث شد که به همدیگر وصل شویم.

فرقش چیست؟آقای مهندس روزی به مواد مخدر اعتیاد داشت، ولی الآن رهبر و بنیان یک سازمانی است که انسانها را نجات می دهد و این همان استفاده کردن از نیروهای مکمل یا نیروهای بازدارنده است. این هنر را چه کسی به من و به این خانواده از هم پاشیده یاد داد؟!!اول لطف خداوند بود و بعد آموزشهای کنگره 60 .از شهر وجودی شروع شد و به خانواده رسید و بعد خداوند یاری کرد و سعادت خدمت در کنگره را پیدا کردیم. انشاا.. که همه این سعادت را داشته باشندکه به خانواده شان برگردند و یک خانواده متحد داشته باشند و در سفر دوم باید باز هم دقت کنند و ببینند که خانواده من چه دردهایی دارند من چه درد دیگری غیر از اعتیاد دارم و باید بتوانیم سر یک سفره بنشینیم.همه چیز از کلام شروع می شود و بعد به عمل می رسد. این کلام را از هم دریغ نکنیم این دوستت دارم را از هم دریغ نکنیم.

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

کریمان جان فدای دوست کردند کژی بگذار ما هم مردمانیم

خیلی خیلی به پدر عزیزم که استاد اولم بود تبریک می گویم به استاد خودم آقای اعتباریان و استاد پدرم اقای فنایی تبریک عرض می کنم .در راس به آقای مهندس تبریک می گویم و به برادرم و همسفرانش هم تبریک می گویم.

سخنان مسافر یاسین همسفر امین:

من خیلی خوشحال هستم که در این جشن حضور دارم .یک خاطره ای از سال 87 از پدرم می گویم.نزدیک غروب بود که پدرم به من زنگ زد و گفت من یک مسافرت واجب برایم پیش آمده قرصهای من را بردار و به فرودگاه بیاور.قرصها را برداشتم و با هزار سختی خودم را به فرودگاه رساندم چند لحظه بیشتر به پرواز نمانده بود که صدا زدم بابا .یک خانمی که آنجا بود آمد و قرصها را از دست من گرفت و از بس قرصها زیاد بود گفت اینها برای داروخانه است گفتم نه اینها را پدرم خودش می خورد.

اما حالا (بعد از درمان) وقتی پدرم یک عمل قلب انجام دادند وقتی پزشک برای ایشان سه نوع قرص تجویز کرده بود پدرم با ناراحتی گفت: باز هم قرص!

اگر امروز این جایگاه را تجربه می کنیم به خاطر راهکارهای آقای فنایی و کلیه راهنمایان کنگره 60 هست و به واسطه کنگره 60 هست که این علم در اختیار راهنمایان قرار داده شده است و با تدابیری که آقای مهندس داشتند باعث شده که تا کنون دیواری بین اعضای کنگره کشیده نشود و تبادل اطلاعات صورت گیرد.من خدمت آقای فنایی و پدرم و برادرم تبریک عرض می کنم و از آقای مهندس دژاکام تشکر میکنم و از ایجنت محترم و همه شما مسافران و همسفران که تشریف آوردید قدردانی می کنم.  

و اکنون لحظه ای که پدر به وجود فرزندان و فرزندان به وجود پدر افتخار می کنند....!!!

شکر شکر شکر!


همچنین  در این جلسه تعدادی از مسافرانی که چهارشنبه گذشته گل رهایی از دستان پر مهر وعطوفت آقای مهندس دژاکام  دریافت کرده بودند ورودشان را به سفر دوم اعلام نمودند:

آقای :مهرداد-نام راهنما:آقای رسول صادقیان-نام راهنمای همسفر:خانم الهه -آنتی ایکس:شیره و تریاک-مدت سفر:12ماه-داروی درمان:اوتی

آقای :محمود-نام راهنما:آقای رسول صادقیان -آنتی ایکس: تریاک- مدت سفر:12ماه و 12 روز-داروی درمان:اوتی

آقای :رسول-نام راهنما:آقای علی کاظمی -آنتی ایکس:شیره و تریاک-مدت سفر:17ماه-داروی درمان:اوتی

 

تبریک خدمت رهایافتگان از دام اعتیاد و به امید رهایی دیگر مسافران

تا باد چنین بادا !!!

 

نویسنده:همسفراعظم و همسفر زهره 

عکاس : مسافر مجتبی

 

مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
وب آتیه سبز : سید مصطفی یکشنبه 16 خرداد 1395 00:17
تبریک خدمت آقای امین عزیزو دوست داشتنی، سومین سال رهایی شما را خدمت شما وفرزندان و راهنمای گرامی شما تبریک میگویم وبهترین ها را برای شما آرزو دارم.
پروردگارا
آرامش را همچون دانه های برف
آرام و بیصدا
به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند
بباران
خسته نباشی خدمت هر سه عزیز.
خدا قوت خدمت نویسنده محترم سرکار خانم زهره
سپاس از آقا مجتبی
تبریک خدمت رها یافتگان عزیزو گرامی
وب آتیه سبز : سید مصطفی یکشنبه 16 خرداد 1395 00:15
تبریک خدمت آقای امین عزیزو دوست داشتنی، سومین سال رهایی شما را خدمت شما وفرزندان و راهنمای گرامی شما تبریک میگویم وبهترین ها را برای شما آرزو دارم.
پروردگارا
آرامش را همچون دانه های برف
آرام و بیصدا
به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند
بباران
خسته نباشی خدمت هر سه عزیز.
خدا قوت خدمت نویسنده محترم سرکار خانم زهره
سپاس از آقا مجتبی
تبریک خدمت رها یافتگان عزیزو گرامی
مسافر شکرالله شنبه 15 خرداد 1395 22:26
سومین سال رهایی جنابعالی را خدمت راهنمای محترم و خودتان و همسفران محترمتان تبریک عرض میکنم
خدا قوت خدمت نویسندگان و تصویرگر این گزارش زیبا
همسفر لیلا شنبه 15 خرداد 1395 15:32
با سلام و خدا قوت خدمت وبلاگ نویسان عزیز شعبه ی شیخ بهائی...
و تشکر ویژه از همسفر اعظم و زهره ی عزیز و مسافر مجتبی، به خاطر تهیه ی گزارش به این زیبایی
و تبریک فراوان به جناب آقای امین گلی به مناسبت سومین سال رهایی از دام اعتیاد و تبریک به همسفران گرامیشان...
آقای گلی،انشالله سالیان سال در کنگره حضور داشته باشید و از نعمات و برکات کنگره همیشه بهرمند شوید.
حمایت شما از اعضای شعبه ی امین گلی را همیشه حس می کنیم و برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.
مجید شیروی شنبه 15 خرداد 1395 15:03
جناب آقای گلی راهنمای ارجمند سالروز سه سال رهایی شما انسان والا را به بنیان کنگره وتمامی مسافران وهمسفران ‌به خصوص شعبه امین گلی وسهروردی خمینی شهر وشعب اصفهان تبریک عرض می نمایم زحمات ودید عالی شما یکی از علل ایجاد شعبه دوم خمینی شهر شد سرفراز باشید
مهدی پوستی شنبه 15 خرداد 1395 13:24
با سلام و خدا قوت .... سومین سال رهایی را خدمت آقای امین عزیز تبریک میگویم .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic