گزارش عملکرد لژیون شماره 1 همسفران
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ساعت 17:25 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ق | ( نظرات )

*به نام پروردگار مهربان*

خلاصه گزارش لژیون شماره 1 همسفران،لژیون همسفر فاطمه قاسمی
موضوع لژیون:وادی یازدهم

رود خروشان به موانع اهمیت نمیدهد.درسرما وگرما، روی سنگها ودرهرشرایطی عبور می کند تا خود را به اقیانوس برساند.پس من همسفرهم اگر میخواهم به آرامش برسم،اما واگر نکنم.خودم را توجیه نکنم که حالا مشکل دارم ونمی تونم بیام.این راه باز شده،ادامه دهم واز مشکلات وسختیها هراس نداشته باشم.

واما وادی یازدهم:

س خانم فاطمه:ما برای رهایی ازظلمت باید چه کار کنیم..؟

ج همسفر همحبوبه:به ریسمان الهی چنگ بزنیم که همان قوانین الهی هستند.

س خانم فاطمه:قوانین الهی چه هستند..؟

ج همسفر مهین م:قوانینی مثل دزدی نکردن،غیبت نکردن،رشوه نخوردن ،کم فروشی نکردن و...

خانم فاطمه:بله کلا هر چیزی که خرد جهانی می پذیرد،از دیندارترین تا بی دین ترین افراد.از متمدن ترین آدمها تا فقیر ترین افراد.

خمر چیست..؟ج همسفر مهین ض:هر ضد ارزشی که روی تفکر ما پرده وحجاب ایجاد کند خمر است.

س خانم فاطمه:جادوی هفت رنگ چیست ..؟ج همسفر محبوبه:خمر است.

خانم فاطمه:باید تفکرکنیم وعمل سالم انجام دهیم وچشمه خروشان باشیم تا به اقیانوس برسیم. 

اقیانوس چیست..؟همان آرامش ورسیدن به نفس مطمئنه می باشد.حالا برای یاینکه چشمه جوشان باشیم وبه اقیانوس برسیم باید از طبیعت الگو بگیریم.

ادامه وادی صفحه 106"یک چشمه جوشان باید دوویژگی داشته باشد....

خانم فاطمه:چشمه دو ویژگی دارد/1منبع آب دارد و2/باید اختلاف ارتفاع داشته باشد.یعنی آب وقتی میخواهد ازدهنه ای بیرون بیاد، یا از دهنه باید پایین تر باشد ویا بالاترتا اب با فشار بیرون بیاید واین اختلاف ارتفاع است.حالا برای من انسان اگر میخواهم مثل چشمه باشم ،به چه صورته..؟منبع آب برای من هرمنبع اطلاعاتی که رشد وتکامل مرا بیشتر کند،مثل اطلاعاتی که کنگره به من می آموزد.دومین موضوع ،برای من انسان اختلاف پتانسیل بوجود بیاید.حالا اختلاف پتانسیل چیست..؟وقتی یک جسم از سطح زمین ارتفاع پیدا کند،مثل سنگی که بالا میبریم، درآن انرژی ذخیره می شود ووقتی رهایش می کنیم به دلیل انرژی که در آن ذخیره می شود به طرف زمین می افتد وحرکت می کند.این انرژی پتانسیل است.حالا ما هم باید این سطح انرژی را تغییر دهیم وارتفاعمان را تغییردهیم..چگونه...؟

ادامه کتاب:اگر انسان از نظر درونی وبیرونی...

خانم فاطمه: اختلاف ارتفاع برای ما آدمها این است که جایگاه هایمان را عوض کنیم.چگونه..؟همسفر مهین م» بارفتن در مسیر ارزشهاوصعود کردن.

خانم فاطمه:من باید از درون وبیرون جایگاهم راعوض کنم.از بیرون مثل اینکه یه آدم دیپلمه ،دانشگاه قبول میشه ولیسانس میگیره ویک پله بالاتر اومده.یا اینکه یه سفر اولی به رهایی رسیده ووارد سفر دوم شده.سفر دومی نگهبان شده ویا درآزمون کمک راهنمایی قبول شده است.یا یک سفر اولی که خدمتای کوچکی میگره،مثل میکروفن گردان ویا نظافت ویا مشارکت و... اینها همه تغییر جایگاه است وانرژی می آورد.حالا اختلاف پتانسیل در درون چیه..؟

ج خانم زهرا ع:با تزکیه وپالایش،فکرهای منفی را از خودم دور کنم وافکار مثبت را جایگزین کنم. 

همسفر زهره:حضرت علی(ع) میگویند،مواظب افکارت باش که گفتارت میشه.مواضب گفتارت باش که رفتارت میشه.مواظب رفتارت باش که شخصیت تو را شکل میده وسرنوشت تو را تغییر میده.حالا اگه من افکار مخربم را درست کنم ،از درون هم تغییر جایگاه پیدا می کنم. یکی از دلایل ایجا اختلاف پتانسیل، خوردن لقمه حلال است. 

 اما تغییر جایگاه درونی تزکیه وپالایش است.اگر من تا حالا روزی ده تا دروغ می گفتم،حالا روزی هشت تا بگم. 

 خانم فاطمه:انرژی که از راه مثبت بدست بیاد،باعث کسب لذت است ودر ادامه به آرامش میرید. انرژی که از راه ضد ارزش بدست بیاید اولش خوبه ولی در ادامه ،باعث دلهره،نگرانی ونا امیدی میشود .کسب انرژی خیلی مهم است. ما باید در طول روز از کوچکترین کار خوبمان انرژی بگیریم. روزانه خیلی کارهای خوب کوچک وبزرگ می  کنیم وآنها نمی بینیم .به آنها ارزش دهیم وانرژی بگیریم. البته بنا نیست کار خوبمان را تو سر بقیه بکوبیم وبه رخ مسافرمان بکشیم.خودمان را تشویق کنیم.

ادامه کتاب:این موضوع یکی از شاهکارهای کسب انرژی...وقتی یه نفر جایگاهش را عوض میکند،هم قدرت پیدا می کند وهم اعتماد به نفس.وقتی ما رهایی میگیریم ووارد سفردوم میشیم، انرژی زیادی میگیریم،حالا اگر این انرژی تمام شد باید تغییر جایگاه دهیم تا انرژی بگیرم.

ادامه کتاب:حالا اگر شخص دست از تلاش بردارد....ما اگر در سکون باشیم،در جایگاه قبلی دچار سقوط میشویم.اگر من خودم برای خدمت داوطلب شدم،انرژی میگیرم واعتما د به نفسم بالا میره وترسها از بین می رود،نه اینکه من را هل بدهند.میام کنگره،جارو کنم، در چیدن صندلی کمک کنم،در آبدار خونه کمک کنم،مشارکت کنم ومنیت ها را بشکنم تا تغییر جایگاه بدهم وانرژی بگیرم. ادامه کتاب:بنابراین برای چشمه جوشان شدن...اگر تغییر جایگاه به طرف مثبت باشه،انرژی ما هم مثبت میشه، حالمان خوب میش ود ولذت میبریم.انرژی منفی هم شاید اولش خوب باشه،ولی در ادامه با سختی همراه است.مثل کشیدن مواد

ادامه کتاب:انرژی منفی معمولا از طریق...

کسی که مدام ناله میکنه وبه همه بد وبیرا میگه،کسی که مواد مصرف میکنه،شاید اولش انرژی دریافت کند ولی درادامه برای خود ودیگران تخریب دارد.  ادامه کتاب: هرکس با تدبیرویا بدون تدبیر...همه ما چشمه هستیم،اما اینکه چشمه هر کس چه جوره،دست خودشه.آیا چشمه پرجوش وخروش یا چشمه ای ساده،بسته به مراتب نفس خودمان دارد.چشمه ای با آب زلال باشیم،یا آب گندیده ویا آب زهرآلود،بستگی به خواسته های من دارد. به دانش،تربیت ودانایی من.

ادامه کتاب:بنابراین خلقت...نیروی منفی درهستی،نقش مکمل را دارد.

ادامه کتاب:بنابراین قانون هستی....

کسانی که باز پرداخت دارند وهر چه رایادمیگیرند،به دیگران هم یاد میدهند،اینها چشمه های زلال هستند.اما کسانی که هر چه یاد میگیرند ویا دارند،برای خود وخانوادیشان می خواهند مثل کویر ویا چشمه های گندیده هستند. در کنگره؛آیا من چقدر اشتیاق دارم چیزرهایی را که یاد میگیرم،به دیگران انتقال دهم..!حالا چه یک ماه،چه یک سال وچه چند ماه و...نگویم من چیزی بلد نیستم،همین چیزهایی که از وادیها،سی دی ها و..یاد گرفتم،انتقال دهم. مطالب من شاید به درد یک تازه وارد ویا حتی یک راهنما بخورد.چه بسا جواب مشکل یک نفر باشد. سعی کنم حالا که من اودم وبه حال نسبتا خوبی رسیدم،به بقیه هم کمک کنم.اون وقت که باران رحمت به سر ما میریزه ونمی دونیم از کجا امده است.

ادامه کتاب...همانگونه که چشمه های منابع..

.آدم درهر سنی که هست باید دریافت آگاهی داشته باشد.زگهواره تا گور دانش بجوی...

ادامه کتاب..جسم انسان هم از دیدگاهی...

رود خروشان به موانع اهمیت نمیدهد.درسرما وگرما، روی سنگها ودرهرشرایطی عبور می کند تا خود را به اقیانوس برساند.پس من همسفرهم اگر میخواهم به آرامش برسم،اما واگر نکنم.خودم را توجیه نکنم که حالا مشکل دارم ونمی تونم بیام.این راه باز شده،ادامه دهم واز مشکلات وسختیها هراس نداشته باشم.

ادامه کتاب:انسان هم بایستی بداند...اگر میخواهی سرشار از انرژی باشی،باید تولید داشته باشیم ویک اثری از خودمان بگذاریم.مرده متحرک نباشیم ،مثل کسانی که زندگی یکنواختی دارند وهیچ آموزشی وجهشی ندارند. وقتی به کنگره میایم،فرقی نمکنه که کسی از ما کاری را بخواد که انجام بدیم.میبینیم روی زمین توت ریخته،جارو می کنیم کنار تا بچه ای سر نخوره ویا هر خدمتی که از دستمان بر می آید.عشق خدمت به خلق را در خومان ایجاد کنیم واین راه را برای ما بازمیکند، جواب خیلی از چراهای ما خدمت کردن است.همین که به کنگره میایم ودرونمان را میشناسیم قدر بدانیم وحرکت کنیم.

 

 

مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،

برچسب‌ها: کنگره 60، وادی یازدهم،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر فهیمه شنبه 25 اردیبهشت 1395 12:19
خدا قوت خدمت خانم فاطمه بخاطر گزارش عملكرد لژیونشان بسیار مفید بود واستفاده كردم وباتشكر از تمامی افرادیكه در جهت آماده شدن این گزارشها زحمت می كشند
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic